dilluns, 24 de maig del 2010

El catalanisme federalista al Senat: el President Montilla

Avui el president de la Generalitat José Montilla ha protagonitzat un fet històric, ha escenificat la mà estesa del catalanisme federalista a Espanya en una compareixença al Senat del Regne d'Espanya.
La renovació del Tribunal Constitucional ha servit com a tema de primera capilaritat per mostrar que el federalisme és la via per la pervivència de l'Espanya plurinacional o dit d'altre manera, del manteniment de la convivència de Catalunya dins l'Estat Espanyol.
El catalanisme polític s'ha reiterat al llarg de la història en els gestos de mà estesa vers Espanya per tal de facilitar un encaix català dins una Espanya respectuosa en el fet diferencial català.
Podem trobar el Memorial de Greuges (wiki) impulsat per Almirall (wiki), els estatuts d'autonomia al llarg del segle XX i de principis del XXI.
Però l'encaix de Catalunya en una Espanya plurinacional sempre ha quedat en la messetària "conllevancia".
La via de l'independentisme cada cop atreu a més adeptes que veuen més clarament que aquesta "conllevancia" no aporta res o gairebé res als catalans, sovint just al contrari (llegim dèficit fiscal, per exemple).
Hem passat del catalanisme proteccionsita, a l'autaonomista i ara al federalista, però cada cop queda més clar que el projecte a reeixir en favor de Catalunya és el de la llibertat i el de l'autogovern total, la independència.
Article a El Periódico de Joan Puigcercós: l'Exigència postfederal