dilluns, 3 d’agost de 2009

Partits: partit d'avantguarda (1)

Hi ha diferents tipologies de partits polítics, segons el mètode de treball, l'objectiu polític i l'objectiu de representati-vitat.
El partit d'avantguarda és el partit que té la voluntat, des d'un nucli, a priori reduït, de liderar les masses o objectius polítics que tenen interès públic més enllà de la representativitat directa del mateix partit.
Un dels casos paradigmàtics de partit d'avantguarda són els partits comunistes (wiki) revolucionaris, que des d'un grup reduït de militància activista i activa va ser capaç de, en nom de la massa, arribar el poder i canviar el sistema. Un cop en el poder va esdevenir un partit hegemònic de masses (si no únic) a través de l'activitat revolucionària des del poder.
En el nacionalisme català, trobem a Estat Català com a partit d'avantguarda.
L'acció d'avantguarda és la de fer de punta de llança per aconseguir objectius polítics sense aconseguir prèviament ser un partit hegemònic, ja sigui per l'activisme social i polític del propi partit (provocant un estat d'opinió a favor de les seves tesis) o per l'aliança amb forces hegemòniques que necessiten el suport del partit menor per mantenir la seva hegemonia a canvi d'assumir els postulats d'aquest.
Per un partit d'avantguarda, el seu objectiu és la finalitat política, no esdevenir un partit hegemònic democràticament, primant, a priori, els interessos públics als interessos electorals i partidistes.